Afbeelding sbb-beeldmerk. Wij leiden vakmensen op. Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf!

HHSPORT en Flexco, bedrijfskleding is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent als leerbedrijf voor studenten.

In SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Het doel is om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. En om bedrijven te helpen aan vakmensen. SBB begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Deze leerplaatsen zijn onder andere te vinden op de websites stagemarkt en leerbanenmarkt.

Het binnenhalen van het certificaat betekent dat wij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het bieden van een goede en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding. De student oefent het beroep van opleiding uit met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Het aanstellen van een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en in staat is om de student op de leer- en werkvloer te coachen.
  3. Het vermelden van het bedrijf op Stagemarkt.nl of Leerbanenmarkt.nl, de website waar studenten in het mbo een stage of leerplaats zoeken.

Ben of ken je iemand die geïnteresseerd is in een leerplaats of stage? Bekijk de leer- of stageplaats via: stagemarkt.nl en/of leerbanenmarkt.nl of neem contact op via: mail@hhsport.nl